Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/84/11 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-22
Organ wydający:Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 216 pozycja: 2000
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR IX/84/11 RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  Na  podstawie  ar.  12  §  2 i  4 ustawy  z dnia  5 stycznia  2011  r.  ­  Kodeks  wyborczy  (Dz.  U.  Nr  21,  poz.  112,  z póź.zm.1) ) na wniosek burmistrza miasta Aleksandrowa Kujawskiego Rada Miejska uchwala, co następuje :  § 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 9 października 2011r. tworzy się odrębny obwód głosowania :   

Numer  obwodu  7  Granice obwodu głosowania  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ­ Szpital  Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim  Siedziba obwodowej komisji wyborczej  Szpital Powiatowy Stołówka w Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie  Kujawskim ul. Słowackiego 18 tel. 54 282 ­ 80 ­ 01 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko  ­  Pomorskiego  oraz  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim.   

Przewodnicząca Rady Miejskiej  Aleksandrowa Kujawskiego  mgr Urszula Paprocka

1) (Dz.U.Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 147,poz.881, Nr 149, poz.889)

 

Id: UPQIM­CFCHL­WQJEZ­YTXKJ­ZFLNK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.34.774

  uchwała nr XLVII/331/10 z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4827

  uchwała nr XV/97/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w granicach stałych obwodów głosowania i utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zwoleń

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5235

  uchwała nr XVI/54/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 września 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.5620

  uchwała nr XIV/91/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.96.1748

  uchwała nr XL/355/10 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 24 września 2010r. w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Mieszkanie za pieniądze z majątku odrębnego

  Nie mam rozwodu. Mamy z mężem rozdzielność majątkową. Kupiłam mieszkanie. Wzięłam na to kredyt gotówkowy. Będę spłacać z poborów. Czy mąż ma jakieś prawa (...)

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym im. dr. A. Gacy i dr. J. Łaskiego - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • uchwała nr IX/94/11 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • uchwała nr IX/69/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

 • uchwała nr XII/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • uchwała nr XII / 153 / 11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.