Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/48/11 Rady Gminy Lipno z dnia 5 września 2011r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Lipno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-10
Organ wydający:Rada Gminy Lipno
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 226 pozycja: 2092
Hasła:

UCHWAŁA NR IX/48/11 RADY GMINY LIPNO z dnia 5 września 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Lipno Na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Lipno uchwala, co następuje: § 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z tereniu Gminy Lipno. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno § 3. Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Id: LNFTJ-YXAUS-TZVNP-AVIKL-FBAVJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXI/422/10 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 31 maja 2010r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Nowogrodziec

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.248.3935

  uchwała nr X/102/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/230/10 Rady Miasta Mieroszów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wynikających z ustawy o systemie oświaty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3469

  uchwała nr XX/148/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.954

  uchwała nr IV/12/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • uchwała nr XI/69/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • uchwała nr IX/53/2011 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • uchwała nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • porozumienie nr 1/2010 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 2010r. zawarte pomiedzy Gmina Miasto Włocławek a Zarządem Powiatu w Aleksandrowie Kujawski w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.