Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/137/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-24
Organ wydający:Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1221
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 maja 2012 r. Poz. 1221

UCHWAŁA Nr XVI/137/12 RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn, zmianami) Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego uchwala, co następuje: § 1. Ulicom oznaczonym, numerami geodezyjnymi jako: działka nr 251 i działka nr 270/1 mapa 28 oraz działka nr 51/3 i 51/4 mapa 30 nadaje się nazwę ulica Gwiezdna działka nr 270/3 mapa 28 oraz działka nr 51/9 mapa 30 nadaje się nazwę ulica inż. Witolda Marczewskiego działka nr 51/21 mapa 30 nadaje się nazwę ulica Słoneczna działka nr 51/11 mapa 30 nadaje się nazwę ulica Cypriana Kamila Norwida działka nr 267 mapa 28 oraz działka nr 51/12 mapa 30 nadaje się nazwę ulica Jana Kochanowskiego. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego. § 3.1. Szczegółowe położenie ulic uwidocznione jest na ksero mapy stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 2. Ustalenia zawarte w § 1 podlegają przeniesieniu na mapę zasadniczą. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Paprocka

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1221

załącznik do uchwały nr XVI/137/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 7 maja 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LI/477/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w Szczedrzyku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5122

  uchwała nr XVI/152/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym oraz nazw drogom wewnętrznym we wsi Małocice i Augustówek.

 • DZ. URZ. 2009.225.1847

  uchwała nr XXXI/243/2009 Rady Miejskej w Ćmielowie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Ćmielów

 • DZ. URZ. 2010.73.1222

  uchwała nr XXX/260/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic osiedlowych w sołectwie Męcikał

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/196/09 Rady Gminy Choceń w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu

porady prawne online

Porady prawne

 • Szerokość drogi

  Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

 • Front działki

  Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć mapę zasadniczą obejmującą (z tego co się orientuję) obszar w odległości minimum 3-krotności (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIX/447/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • uchwała nr XIX/444/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią.

 • uchwała nr XIX/440/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany treści Statutu Sołectwa Występ

 • uchwała nr XIX/439/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

 • uchwała nr XIX/438/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.