Logowanie

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

Tytuł:

uchwała nr XVII/90/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Gminy Boniewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1723
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.745

  uchwała nr XXV/154/09 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.792

  uchwała nr XXIX/215/09 Rady Gminy Medyka z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.582

  uchwała nr 191/XXIV/09 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1010

  uchwała nr XXXIII/204/09 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1179

  uchwała nr XXII/177/09 Rady Gminy Stubno z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/89/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XIV/95/12 Rady Gminy Lipno z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lipno i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XIII/94/12 Rady Gminy Lipno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipno

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XIII/87/12 Rady Gminy Lipno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałyvh na terenie Gminy Lipno

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.