Logowanie

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

Tytuł:

uchwała nr XVII/113/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie okręgów wyborczych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Boniewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1732
Hasła:wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 1732

UCHWAŁA Nr XVII/113/12 RADY GMINY BONIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie okręgów wyborczych Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz., 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) uchwala się, co następuje: § 1. Dla wyboru Rady Gminy Boniewo dokonuje się podziału Gminy Boniewo na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku. § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie. § 4. Na ustalony podział Gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza Wyborczego we Włocławku, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Gazda

15:36:53

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1732

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/113/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012 r. Numer okręgu 1. 2. Liczba wybieranych radnych 1 1

Granice okręgu wyborczego Arciszewo, Wólka Paruszewska Boniewo ? ulica Jarzębinowa, ulica Lipowa, ulica Leszczynowa, ulica Szkolna, ulica Kolejowa od nr 1 do 11 Boniewo ? ulica Kościelna, ulica Ogrodowa, ulica Parkowa, ulica Pocztowa, ulica Leśna, ulica Kolejowa od Nr 12 Grójec, Sułkówek Jerzmanowo Sieroszewo Łąki Markowe Otmianowo Łąki Wielkie Bierzyn Lubomin, Lubonin Leśny, Lubomin Rządowy, Grójczyk Anielin, Sarnowo, Żurawice Osiecz Mały Osiecz Wielki

3.

1

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?3?

Poz. 1732

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/113/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012 r. Współczynnik liczby mieszkańców przypadających na 1 mandat 0,37 0,76 0,84 2,21 0,50 0,52 1,21 0,21 0,55 0,39 1,01 0,82 1,09 1,04 1,19 0,43 0,62 0,47 0,48 0,27 Liczba mandatów przypadających w sołectwie 0 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0

Lp.

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców 89 182 201 527 120 123 289 51 130 94 241 195 261 249 283 102 149 112 115 65 3578

1. Anielin 2. Arciszewo 3. Bierzyn 4. Boniewo 5. Grójec 6. Grójczyk 7. Jerzmanowo 8. Lubomin Leśny 9. Lubomin 10. Lubomin Rządowy 11. Łąki Markowe 12. Łąki Wielkie 13. Osiecz Mały 14. Osiecz Wielki 15. Otmianowo 16. Sarnowo 17. Sieroszewo 18. Sułkówek 19. Wólka Paruszewska 20. Żurawice

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?4?

Poz. 1732

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/113/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012 r. GMINA BONIEWO Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 30.06.2012r. wynosi 3578 jednolita norma przedstawicielstwa 238,5 Numer okręgu 1. 2. Liczba wybieranych radnych 1 Liczba mieszkańców w okręgu 297 Okręgowy współczynnik przedstawicielstwa 1,24

Granice okręgu Arciszewo, Wólka Paruszewska Boniewo ? ulica Jarzębinowa, ulica Lipowa, ulica Leszczynowa, ulica Szkolna, ulica Kolejowa od nr 1 do 11 Boniewo ? ulica Kościelna, ulica Ogrodowa, ulica Parkowa, ulica Pocztowa, ulica Leśna, ulica Kolejowa od Nr 12 Grójec, Sułkówek Jerzmanowo, Sieroszewo Łąki Markowe Otmianowo Łąki Wielkie Bierzyn Lubomin, Lubonin Leśny, Lubomin Rządowy, Grójczyk Anielin, Sarnowo, Żurawice Osiecz Mały Osiecz Wielki

1

250

1,05

3.

1

277

1,16

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

232 289 150 241 283 195 201 181 217 256 261 249 3578

0,97 1,21 0,62 1,01 1,19 0,82 0,84 0,76 0,91 1,07 1,09 1,04
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/407/10 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.713

  uchwała nr XXVIII/265/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w Gminie Chojna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.466

  uchwała nr XXVII/251/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia okręgów wyborczych i liczby radnych w okręgach wyborczych w Gminie Chojna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2527

  uchwała nr XLII/509/2010 Rady Miasta Leszno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Leszna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.870

  uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia okręgów wyborczych i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w Gminie Chojna.

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Podatek od ryczałtu dla prezesa zarządu

  Prezes zarządu spółki z o.o. (będący jednocześnie jednym ze wspólników) sprawuje swoją funkcję na podstawie powołania, za co nie otrzymuje wynagrodzenia. Chce jednak (...)

 • Jak złożyć protest wyborczy do sądu?

  Mam pewne podejrzenia że podczas wyborów na wójta doszło do nieprawidłowego segregowania kart do głosowania. Chciałbym złożyć protest wyborczy do sądu. W jaki (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 19 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń i zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XV/128/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011 ? 2015.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/159/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/158/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/155/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.