Logowanie

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

Tytuł:

uchwała nr XXI/105/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie podziału sołectwa Marianki na sołectwo Marianki i sołectwo Podole oraz nadaniu statutu Sołectwu Podole.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Rypin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1739
Hasła:jednostki pomocnicze gminy
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/256/2010 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Marianki.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/38/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie podziału sołectwa Starosiedle na sołectwo Starosiedle i Sieńsk

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/36/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie podziału solectwa Stargard Gubiński na sołectwo Stargard Gubiński i Kujawa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.6.218

  uchwała nr XXXI/171/08 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Wałcz na sołectwa.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.14

  uchwała nr XXXVI/185/2009 Rady Gminy Kolno z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie podziału sołectwa Samławki na sołectwo Samławki i sołectwo Otry.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XIX/139/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenie warunków jej stosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XIX/132/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XIX/131/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski oraz określenia granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr xxi/147/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkalnym zasobem Gminy Wielgie w latach 2011 - 2015

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/96/12 Rady Gminy w Konecku z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/48/11 Rady Gminy w Konecku z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koneck przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Koneck oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.