Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/98/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-27
Organ wydający:Rada Miejska w Janikowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 392
Hasła:podatki i opłaty lokalne,Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

?

Bydgoszcz, dnia 27 lutego 2012 r. Poz. 392

UCHWAŁA Nr XVI/98/2012 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE z dnia 26 stycznia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo. § 1. W uchwale Nr XI/63/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?§ 4.1. Za świadczenia, o których mowa w § 1 ustala się opłatę wynoszącą 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wejścia w życie uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.1768

  uchwała nr 36/VIII/2011 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Miasto Radymno

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/69/11 Rady Miasta Terespol z dnia 24 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Miasto Terespol

 • DZ. URZ. 2011.76.1606

  uchwała nr VII / 64 / 2011 Rady Miasta Ustka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/16/10 Rady Miasta Ustka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie udzielane przez przedszkole publiczne, prowadzone przez Gminę Miasto Ustka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5239

  uchwała nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Bieżuń

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4830

  uchwała nr VI/62/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez gminę Wieniawa.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVI/97/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • uchwała nr XVI/96/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, będących absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo.

 • uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 rok

 • obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł

 • uchwała nr XVIII / 23 / 2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.