Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr ... Starosty Brzezińskiego z dnia 6 stycznia 2009r. . w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Powiecie Brzezińskim w 2009 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-01-30
Organ wydający:Starosta Brzeziński
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 10 pozycja: 67
Hasła:pomoc społeczna

ZARZĄDZENIE NR 1 STAROSTY BRZEZIŃSKIEGO z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Powiecie Brzezińskim w 2009 roku Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1053, Nr 216, poz. 1367 i Nr 223, poz. 1458) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2009 roku w domach pomocy społecznej w Powiecie Brzezińskim w następujących wysokościach: 1) w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach przy ul. Moniuszki 24 przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych w wysokości 2.225 zł (słownie zł: dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć); 2) w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Dąbrowa 1 Gmina Jeżów przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych w wysokości 2.449 zł (słownie zł: dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć ). § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Starosta Brzeziński: Edmund Kotecki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.107.1815

  ogłoszenie Starosty Śremskiego z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 4/10 Starosty Brzezińskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Powiecie Brzezińskim w 2010 r.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 3 Starosty Brzezińskiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Powiecie Brzezińskim w 2011 r.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 4 Starosty Brzezińskiego z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Powiecie Brzezińskim w 2012 roku

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr OBWIESZCZENIE Starosty Sępoleński z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 199/XXXI/2008 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 22 grudnia 2008r. . w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.

 • uchwała nr 198/XXXI/2008 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu płacowego nauczycieli na 2009 rok,

 • uchwała nr XXI/146/08 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zapolice.

 • uchwała nr XXI/144/08 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2008r. .w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

 • uchwała nr XXI/229/2008 Rady Gminy Wodzierady z dnia 22 grudnia 2008r. . w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Jesionna nazwy ulicy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.