Logowanie

Tytuł:

obwieszczenie nr 1 Starosty Łódzkiego-wschodniego z dnia 7 stycznia 2009r. . w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2009,

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-01-30
Organ wydający:Starosta Łódzki-Wschodni
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 10 pozycja: 68
Hasła:pomoc społeczna

OBWIESZCZENIE 1/2009 STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2009 Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), ustalam i podaję do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w roku 2009 obowiązujące od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. 1. Dom Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Sióstr Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach dla osób w podeszłym wieku ? 1.916,00 zł. 2. Dom Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu Sióstr Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach dla osób przewlekle somatycznie chorych ? 2.038,00 zł. 3. Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie ? 1.915,00 zł. 4. Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze dla osób przewlekle psychicznie chorych ? 1.804,00 zł. Starosta Łódzki Wschodni: Piotr Busiakiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 2/2010 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2010

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 2/2011 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2011

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 5/2011 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 25 października 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 1/2012 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2012

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 3/2011 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2011

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr ... Starosty Brzezińskiego z dnia 6 stycznia 2009r. . w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Powiecie Brzezińskim w 2009 roku.

 • uchwała nr 199/XXXI/2008 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 22 grudnia 2008r. . w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.

 • uchwała nr 198/XXXI/2008 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu płacowego nauczycieli na 2009 rok,

 • uchwała nr XXI/146/08 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zapolice.

 • uchwała nr XXI/144/08 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2008r. .w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.