Logowanie

Tytuł:

obwieszczenie nr 2 Starosty Łódzkiego-wschodniego z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2009.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-01-30
Organ wydający:Starosta Łódzki-Wschodni
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 10 pozycja: 69
Hasła:pomoc społeczna

OBWIESZCZENIE 2/2009 STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2009 Na podstawie art. 86 ust. 7 i ust. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) ustalam i podaję do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w roku 2009 obowiązujące od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu ? 1.752,00zł. Starosta Łódzki Wschodni: Piotr Busiakiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 1/2010 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2010

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 1/2011 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.561

  zarządzenie nr 33/09 Starosty Legionowskiego z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na Terenie Powiatu Legionowskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 5/2012 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 7/2010 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Rodzina zastępcza - prawa i obowiązki

  Czy rodzina zastępcza musi na każde żądanie matki mającej ograniczone prawa rodzicielskie oddawać jej dziecko na kilka dni nie wiedząc dokładnie gdzie i z kim będzie (...)

 • Władza ojczyma nad dzieckiem

  Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • obwieszczenie nr 1 Starosty Łódzkiego-wschodniego z dnia 7 stycznia 2009r. . w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2009,

 • zarządzenie nr ... Starosty Brzezińskiego z dnia 6 stycznia 2009r. . w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Powiecie Brzezińskim w 2009 roku.

 • uchwała nr 199/XXXI/2008 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 22 grudnia 2008r. . w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.

 • uchwała nr 198/XXXI/2008 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu płacowego nauczycieli na 2009 rok,

 • uchwała nr XXI/146/08 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zapolice.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.