Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXV/134/2009 Rady Gminy Masłowice z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2008 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-07-24
Organ wydający:Rada Gminy Masłowice
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 216 pozycja: 1918
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

UCHWAŁA NR XXXV/134/2009 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2008 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 oraz sprawozdanie z działalności finansowej gminy za 2008 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Masłowice: Hipolit Trudziński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.199.2

  zarządzenie nr 146/09 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4159

  zarządzenie nr 0050.5.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 165/2009 Wójta Gminy Przewóz z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.73.72

  zarządzenie nr 139/09 Rady Gminy Czyże z dnia 3 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.149.1

  zarządzenie nr 289/10 Burmistrza Łap z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVI/150/2009 Rady Gminy w Daszynie z dnia 8 maja 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Daszyna za rok 2008

 • uchwała nr XXXVII/341/09 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2008 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Aleksandrów Łódzki z tego tytułu

 • aneks nr 6 Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego; Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lipca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 11 maja 2007 r. w sprawie przekazania zadań

 • uchwała nr 265/XXXIX/2009 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zduńska Wola

 • uchwała nr XXX/169/2009 Rady Gminy Skomlin z dnia 16 czerwca 2009r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Skomlin w Gminie Skomlin

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.