Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLV/451/09 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ozorkowa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-09-08
Organ wydający:Rada Miejska w Ozorkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 261 pozycja: 2311
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

UCHWAŁA NR XLV/451/09 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ozorkowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dna 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) ? Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu, przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu Miasta Ozorkowa za rok 2008, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Ozorkowa z tytułu wykonywania budżetu Miasta Ozorkowa za rok 2008. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie: Roman Kłopocki

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR xlv/451/09 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 30 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OZORKOWA ZA 2008 ROK




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.91.2544

  uchwała nr 209/XXX/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.116.2418

  uchwała nr 292/XL/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.5652

  uchwała nr XI/65/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi

 • DZ. URZ. 2009.278.2163

  uchwała nr XXXIII/290/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3349

  uchwała nr XXXIII/391/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Kozienice z tytułu wykonania budżety Gminy Kozienice za 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • sprawozdanie Burmistrza Miasta Uniejów z wykonania budżetu Gminy Uniejów za 2008 rok

 • uchwała nr XXXIX/176/09 Rady Gminy Lubochnia z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

 • uchwała nr XX/126/09 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium

 • sprawozdanie Wójta Gminy Godzianów z wykonania budżetu Gminy Godzianów za 2008 rok

 • uchwała nr XXXII/210/09 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złoczew za 2008 rok oraz absolutorium

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.