Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXI/162/09 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2008 rok z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych w 2008 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-09-09
Organ wydający:Rada Gminy Nowosolna
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 262 pozycja: 2312
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

UCHWAŁA NR XXXI/162/09 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2008 rok z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych w 2008 roku Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 88, poz. 587, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Gminy Nowosolna uchwala, co następuje § 1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy Nowosolna z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2008 rok. § 2. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy Nowosolna z wykonania zadań inwestycyjnych w 2008 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Nowosolna: Marek Markiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/237/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2009 rok oraz sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.199.2

  zarządzenie nr 146/09 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/134/2009 Rady Gminy Masłowice z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2008 r.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 53/09 Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na 2008 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 169/1154/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Rozpoczęcie pracy w grudniu, wypłata w styczniu

  W listopadzie 2008 r. wróciłem do Polski z wieloletniego pobytu za granicą. Od 1 grudnia 2008 r. podjąłem pracę w Polsce, a pierwsze wynagrodzenie otrzymałem 9 stycznia (...)

 • Termin złożenia bilansu w spółce z o.o.

  Nasza spółka korzystała w 2008 roku z usług wyjątkowo nieudolnego biura rachunkowego. Mimo wielu nacisków, biuro nie uporało się jeszcze z zamknięciem roku i ze sporządzeniem (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLV/451/09 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ozorkowa

 • sprawozdanie Burmistrza Miasta Uniejów z wykonania budżetu Gminy Uniejów za 2008 rok

 • uchwała nr XXXIX/176/09 Rady Gminy Lubochnia z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubochnia za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

 • uchwała nr XX/126/09 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium

 • sprawozdanie Wójta Gminy Godzianów z wykonania budżetu Gminy Godzianów za 2008 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.