Logowanie

Tytuł:

sprawozdanie Wójta Gminy Kutno z dnia 6 marca 2009r. z wykonania budżetu Gminy Kutno za 2008 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-09-15
Organ wydający:Wójt Gminy Kutno
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 274 pozycja: 2373
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Kutno za 2008 rok
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/363/09 Rady Miasta Kutno z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Kutno

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/511/10 Rady Miasta Kutno z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Kutno

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/189/2009 Rady Gminy Kutno z dnia 4 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Kutno

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr L/596/10 Rady Miasta Kutno z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2010 rok

 • Dziennik Urzędowy

  aneks Prezydenta Miasta Kutno; Wojewody Łódzkiego z dnia 16 kwietnia 2009r. do porozumienia z dnia 23 marca 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Miastem Kutno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 17/2009 Burmistrza Zelowa z dnia 16 marca 2009r. w sprawie autopoprawki do zarządzenia Nr 12/2009 Burmistrza Zelowa w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu

 • zarządzenie nr 12/2009 Burmistrza Zelowa z dnia 4 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu

 • sprawozdanie Burmistrza Koluszek roczne z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2008 rok

 • uchwała nr XXV/12/09 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielgomłyny za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wielgomłyny za 2008 rok

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 7 września 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żychlinie przeprowadzonych w dniu 6 września 2009 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.