Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/132/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Chąśno
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 378 pozycja: 3228
Hasła:formularze

UCHWAŁA NR XXVIII/132/09 RADY GMINY CHĄŚNO z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji w sprawie podatku od  nieruchomości, rolnego i leśnego. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 , ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ , art. 6, ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm./, art. 6a.  ust. 11 ustawy z 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / Dz. U.z 2006 r Nr 136 poz. 969 ze  zm./, oraz art. 6, ust. 9 ustawy z 30 października 2002 roku o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200 poz. 1682 ze zm./ Rada Gminy Chąśno uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się wzór formularza deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości składanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ? zgodnie z załącznikiem nr 1 do  uchwały. 2. Ustala się wzór formularza deklaracji w sprawie podatku rolnego składanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ? zgodnie z załącznikiem nr 2 do  uchwały. 3. Ustala się wzór formularza deklaracji w sprawie podatku leśnego składanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ? zgodnie z załącznikiem nr 3 do  uchwały. § 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2010 roku. 

Przewodniczacy Rady Gminy

ID: JARTR-GKFCU-NCVPE-LIWXF-EOUXP. Podpisany. Strona 1 / 3

Ireneusz Sołtysiak

Gminy Ireneusz Sołtysiak Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/132/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009 r. Zalacznik1.doc Załacznik Nr 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/132/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009 r. Zalacznik2.doc Załącznik Nr 2 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/132/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009 r. Zalacznik3.doc Załacznik Nr 3

ID: JARTR-GKFCU-NCVPE-LIWXF-EOUXP. Podpisany.

Strona 2 / 3

Ireneusz Sołtysiak Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/132/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009 r. Zalacznik1.doc Załacznik Nr 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/132/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009 r. Zalacznik2.doc Załącznik Nr 2 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/132/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009 r. Zalacznik3.doc Załacznik Nr 3

ID: JARTR-GKFCU-NCVPE-LIWXF-EOUXP. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny i leśny oraz wzorów formularzy, informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2378

  uchwała nr LI/229/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.773

  uchwała nr 19/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3116

  uchwała nr XII/67/2011 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Ukończenie studiów licencjackich a wymiar urlopu

  Pracownik naszej firmy otrzymał niedawno licencjat. Czy licencjat należy traktować jako studia wyższe czy też jak szkołę policealną? Jest to ważne w przypadku obliczania (...)

 • Pełnomocnictwo podatkowe

  Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXVIII/131/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXVIII/130/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXVIII/129/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXVIII/128/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXXIX/237/2009 Rady Gminy Brójce z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.