Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

Tytuł:

uchwała nr LIX/123/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2010 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Rada Miasta Skierniewice
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 380 pozycja: 3258
Hasła:opłata od posiadania psów

Uchwała Nr LIX/123/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2010 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  poz. 1271, Nr 214, poz. 1806? z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102, poz.  1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759? z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006  r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218? z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz  art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.  1828, Nr 251, poz. 1847? z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463? z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się na terenie miasta Skierniewice opłatę od posiadania psów.  1) Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 35,00 zł rocznie od jednego psa. 2) Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego na rachunek bankowy Urzędu Miasta lub w kasie Urzędu Miasta, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku. 

Przewodniczący Rady Mariusz Dziuda

ID: VFQTP-NAYWS-PTBKC-QNDQV-QLNYC. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr XII/111/2011 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów a także zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.223.2

  uchwała nr XXXII/199/09 Rady Mejskiej w Suchowoli z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/187/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.567

  uchwała nr XXVI/333/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 22 stycznia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 435/V/2010 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Przebywanie psów w miejscach publicznych

  Czy istnieją jakieś przepisy regulujące wprowadzanie i przebywanie psów w takich miejscach, jak sklepy i biura?

 • Obowiązek szczepienia psów

  Czy niedopełnienie obowiązku szczepienia psa stanowi wykroczenie? Jakie kary może stosować Gminna Straż Miejska w sytuacji kiedy nie jest dopełniany obowiązek szczepienia (...)

 • Podatek od psów

  Firma prowadząca działalność gospodarczą (produkcja, handel, usługi) posiada 3 psy bez rodowodu (metryki) o wyglądzie dobermana. Zostały one zakupione na firmę i (...)

 • Puszczenie psów po lesie luzem

  Często spaceruję z psami po lesie. Nie jest to rezerwat, ani park narodowy, po prostu kawałek leśnego terenu, pomiędzy ogródkami działkowymi, a osiedlem domów jednorodzinnych (...)

 • Podatek od sprzedaży mieszkania otrzymanego w darowiźnie

  Witam. W 2010 roku dostałem w darowiźnie mieszkanie. Czy jeśli go sprzedam to będę musiał zapłacić podatek?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr LIX/122/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr LIX/121/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr XXVII/180/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr XXVII/179/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr XXXVIII/158/2009 Rady Gminy Oporów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.