Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.393.3

Tytuł:

uchwała nr XLII/166/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-12-29
Organ wydający:Rada Powiatu Zduńskowolskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 393 pozycja: 3483
Hasła:czas pracy,apteki

UCHWAŁA NR XLII/166/09 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek  ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 , Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111? Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Dz. U Nr 92, poz. 753) oraz w związku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 45 poz. 271, Nr 234, poz. 1570, Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje: § 1. Po zasięgnięciu opinii: Prezydenta Miasta Zduńska Wola, Wójta Gminy Zduńska Wola, Wójta Gminy Zapolice, Burmistrza Gminy i Miasta Szadek oraz Prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, Rada Powiatu Zduńskowolskiego określa: 1. harmonogram godzin pracy aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 2. harmonogram dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, funkcjonujących na terenie miasta Zduńska Wola, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Janusz Kochelski Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/166/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2009 r. Strona 1 / 2 Zalacznik1.doc

ID: ERICO-PLIRG-UCQKF-IGIUI-TGHLW. Podpisany.

Harmonogram godzin pracy aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2010 roku do 

Janusz Kochelski Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/166/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2009 r. Zalacznik1.doc Harmonogram godzin pracy aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2010 roku do  31.12.2010 roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/166/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2009 r. Zalacznik2.doc Harmonogram dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2010 roku do  31.12.2010 roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego

ID: ERICO-PLIRG-UCQKF-IGIUI-TGHLW. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.393.3

  uchwała nr XLII/165/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia do 31.12.2009 roku harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/41/12 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/20/12 w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 224/2008 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2009

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr L/350/2010 Rady Powiatu Tomaszowskiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/342/2009 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku funkcjonujących na terenie powiatu tomaszowskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/104/10 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.393.3

  uchwała nr XLII/165/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia do 31.12.2009 roku harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.393.3

  uchwała nr 283/XXXIII/09 Rady Powiatu Pajęczańskiego z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.392.3

  uchwała nr XXVII/126/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chąśno - fragmenty wsi: Błędów, Chąśno, Chąśno Drugie, Goleńsko, Karnków, Karsznice Duże, Karsznice Małe, Marianka, Mastki, Nowa Niespusza, Niespusza Wieś, Przemysłów, Sierżniki, Skowroda, Wyborów

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.391.3

  uchwała nr XXXII/200/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 22 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Toporów (tereny zainwestowane i tereny przyległe), gmina Wierzchlas

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.391.3

  uchwała nr XXXII/198/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 22 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywóz (tereny zainwestowane i tereny przyległe), gmina Wierzchlas

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.