Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXI/26/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIII/113/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-03-30
Organ wydający:Rada Powiatu Zduńskowolskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 692
Hasła:opłata za zajęcie pasa drogowego

UCHWAŁA NR XXXI/26/09 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIII/113/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391) Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXIII/113/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego wprowadza się zmiany: w § 4 ust. 1 po pkt 1 dopisuje się pkt 1a o brzmieniu: ?1a. ?pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego przy jednorazowym nieprzerwanym okresie zajęcia pasa drogowego, na okres nie krótszy niż 90 dni kalendarzowych ­ 1,00 zł?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego: Janusz Kochelski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/134/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/136/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zduńskowolskiego

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 22 lutego 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Zduńskowolskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/13/11 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 2 w Zduńskiej Woli

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.393.3

  uchwała nr XLII/165/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia do 31.12.2009 roku harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.393.3

  uchwała nr XLII/166/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności (...)

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

  Skierowałem dwie skargi na starostę powiatowego do rady powiatu. Jedna na bezczynność, druga na niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Mimo upływu miesiąca skargi nie (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVI/143/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/19/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego funkcjonującym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

 • uchwała nr XXXI/233/09 Rady Powiatu w Łasku z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/292/2002 Rady Powiatu w Łasku z dnia 30 września 2002 r., w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łaskiego

 • uchwała nr XXI/142/08 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na 2009 rok.

 • uchwała nr XXVII/255/2008 Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.

 • uchwała nr XXXI/147/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2009 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.