Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/295/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia obowiązywania jednolitej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-03-30
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 693
Hasła:opłata za wodę i ścieki

UCHWAŁA NR XXXVII/295/09 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania jednolitej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 72, poz. 747) Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: § 1. Przedłuża się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu jednolitą taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków, wprowadzoną uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/154/08 z dnia 12 lutego 2008 r. na okres do 30 kwietnia 2009 r. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrespol: Jan Woźniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.74.484

  uchwała nr XXXIV/235/09 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czorsztyn.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 82/XVII/2009 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków z ujęcia wody Janki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/203/09 Rady Gminy Jeżów z dnia 21 maja 2009r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jeżów

 • DZ. URZ. 2010.388.2715

  uchwała nr XLVII/350/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • DZ. URZ. 2010.681.5794

  uchwała nr XXX/261 Rady Gminy Mucharz z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mucharz.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXI/26/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIII/113/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • uchwała nr XXVI/143/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/19/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego funkcjonującym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

 • uchwała nr XXXI/233/09 Rady Powiatu w Łasku z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/292/2002 Rady Powiatu w Łasku z dnia 30 września 2002 r., w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łaskiego

 • uchwała nr XXI/142/08 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na 2009 rok.

 • uchwała nr XXVII/255/2008 Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.