Logowanie

Tytuł:

obwieszczenie Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 11 marca 2009r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Zduńska Wola

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-03-30
Organ wydający:Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Zduńska Wola
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 705
Hasła:najem,czynsze

OBWIESZCZENIE PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Zduńska Wola Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późniejszymi zmianami) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz.U. Nr 250, poz. 1873) podaję do publicznej wiadomości zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Zduńska Wola.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  informacja Wójta Gminy Żary z dnia 31 marca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Żary

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 14 marca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Miasta Zduńska Wola

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.88

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Gminy Iłowa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomska z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

 • zarządzenie nr 15/2009 Burmistrza Wieruszowa z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów

 • uchwała nr LI/985/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania, użyczania oraz oddawania w użytkowanie

 • uchwała nr LI/984/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie umieszczania reklam na obiektach komunalnych na obszarze Miasta Łodzi

 • uchwała nr XXVII/139/09 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjach, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.