Logowanie

Tytuł:

sprawozdanie nr 1/2010 Wójta Gminy Brąszewice z dnia 10 marca 2010r. z wykonania budżetu i zadań gminy za 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2010-06-23
Organ wydający:Wójt Gminy Brąszewice
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 183 pozycja: 1491
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

SPRAWOZDANIE NR 1/2010 WÓJTA GMINY BRĄSZEWICE z dnia 10 marca 2010 r. z wykonania budżetu i zadań gminy za 2009 rok Budżet Gminy Brąszewice uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXX/135/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. po stronie wydatków wynosił 12 741 434,00 zł w okresie sprawozdawczym po dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach na koniec 2009 roku wynosi kwotę 14 520 692,91 a po stronie dochodów wynosił kwotę 11 841 434,00 i po dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach na koniec 2009 roku wynosi kwotę 14 241 388,90. 1)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXXI/141/09. 2)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wynikających ze zmniejszenia planu subwencji oświatowej wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXXI/142/09. 3)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wynikających z przydzielenia dotacji z WFOŚ i GW wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXXI/143/09. 4)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXXII/148/09. 5)W sprawie podziału nadwyżki budżetowej wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXXIII/149/09. 6)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXXIII/150/09. 7)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wg Uchwały Gminy w Brąszewicach Nr XXXIV/153/09. 8)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wynikających ze zwiększenia planu dotacji celowych wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXXIV/154/09. 9)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wynikających z przydzielenia środków Unijnych wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXXIV/155/09. 10)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wynikających z przydzielenia środków Unijnych wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXXV/156/09. 11)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXXV/157/09. 12)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wynikających ze zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXXV/158/09. 13)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wynikających ze zwiększenia i zmniejszenia planu dotacji celowych wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXXVII/162/09. 14)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wynikających z Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXXVII/163/09. 15)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wynikających ze zwiększenia oraz zmniejszenia planu dotacji celowych wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXXVIII/166/09. 16)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXXVIII/167/09. 17)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXIX/168/09. 18)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wynikających ze zwiększenia oraz zmniejszenia planu dotacji celowych wg Uchwały Rady Gminy w Brąszewicach Nr XXIX/169/09. 19)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wynikających z przeniesienia planu wydatków miedzy działami wg Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/170/09. 20)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wynikających ze zwiększenia planu dotacji celowych wg Uchwały Rady Gminy Nr XL/171/09. 21)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wynikających ze zmniejszenia planu dotacji z funduszy celowych wg Uchwały Rady Gminy Nr XL/172/09.

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany Strona 1

22)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wynikających ze zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych wg Uchwały Rady Gminy Nr XL/173/09. 23)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wynikających z przeniesienia planu wydatków budżetowych w obrębie działu wg Uchwały Rady Gminy Nr XL/174/09. 24)Dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok wynikających ze zwiększenia rozchodów oraz zmniejszenia wydatków wg Uchwały Rady Gminy Nr XL/175/09.

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany

Strona 2

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany

Strona 3

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany

Strona 4

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany

Strona 5

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany

Strona 6

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany

Strona 7

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany

Strona 8

Na planowane dochody+przychody w kwocie 15 850 877,91 zł wykonano 16 167 558,32 zł co stanowi 101,99% w tym: dochody własne tj: realizowane przez Urząd Gminy.

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany

Strona 9

Drugą integralną częścią budżetu jest wykonanie planowanych wydatków. REALIZACJA ICH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany

Strona 10

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany

Strona 11

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany

Strona 12

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany

Strona 13

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany

Strona 14

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany

Strona 15

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany

Strona 16

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany

Strona 17

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany

Strona 18

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany

Strona 19

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany

Strona 20

Wójt Gminy Władysław Iszczek

Id: YMMKS-WLTZB-GARLE-HRALU-CCSZY. Podpisany

Strona 21
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Wójta Gminy Brąszewice z wykonania budżetu i zadań Gminy Brąszewice za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Wójta Gminy Świdnica z dnia 23 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2008 rok

 • DZ. URZ. 2010.472.3540

  sprawozdanie Wójta Gminy Stryszów z dnia 19 marca 2010r. z wykonania budżetu Gminy Stryszów za 2009 r.

 • DZ. URZ. 2011.380.3369

  sprawozdanie Wójta Gminy Stryszów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Stryszów za 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.168.313

  sprawozdanie nr 32/11 Wójta Gminy Gilowice z dnia 28 marca 2011r. z wykonania budżetu gminy Gilowice za 2010 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • sprawozdanie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 23 kwietnia 2010r. z wykonania budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za rok 2009

 • sprawozdanie Wójta Gminy Kiernozia z dnia 26 kwietnia 2010r. z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2009 rok

 • sprawozdanie nr 1/2010 Wójta Gminy Cielądz z dnia 15 marca 2010r. z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

 • uchwała nr XXXIV/344/2010 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulejów na 2010 rok

 • uchwała nr XLVIII/432/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.