Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLI/187/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2010-10-29
Organ wydający:Rada Gminy Łęki Szlacheckie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 315 pozycja: 2649
Hasła:budżety

UCHWAŁA NR XLI/187/10 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211-212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), Rada Gminy Łęki Szlacheckie uchwala, co następuje: § 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 21 290 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 21 290 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wprowadza się zmiany w planie inwestycyjnym na 2010 rok i lata następne oraz wysokość limitów wydatków inwestycyjnych w 2010 roku i latach następnych zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Budżet po zmianach wynosi: - dochody 9 783 747,87 zł w tym: dochody majątkowe 30 000,00 zł; dochody bieżące 9 753 747,87 zł, - wydatki: 14 010 976,26 zł w tym: wydatki majątkowe 4 631 216,31 zł; wydatki bieżące 9 379 759,95 zł. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łęki Szlacheckie Jerzy Łaski

Id: EMCEB-DJVGQ-PXWYB-SRDFK-QIJHQ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/187/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 30 sierpnia 2010 r. Zalacznik1.xls Tab. Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/187/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 30 sierpnia 2010 r. Zalacznik2.xlsx Tabela Nr 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/187/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 30 sierpnia 2010 r. Zalacznik3.doc Tabela Nr 3

Id: EMCEB-DJVGQ-PXWYB-SRDFK-QIJHQ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1327

  zarządzenie nr 124/08 z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1799

  uchwała nr L/1270/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1328

  zarządzenie nr 126/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1325

  zarządzenie nr 122/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1326

  zarządzenie nr 123/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr L/596/10 Rady Miasta Kutno z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2010 rok

 • uchwała nr XLIX/591/10 Rady Miasta Kutno z dnia 7 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2010 rok

 • uchwała nr XLVII/581/10 Rady Miasta Kutno z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/469/09 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2010 rok

 • uchwała nr LVI/572/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/495/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2010

 • uchwała nr LV/568/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/495/10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2010

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.