Logowanie

Tytuł:

obwieszczenie nr 1/2010 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2010-02-06
Organ wydający:Starosta Łódzki Wschodni
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 36 pozycja: 290
Hasła:placówka opiekuńczo-wychowawcza

OBWIESZCZENIE NR 1/2010 STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2010 Na podstawie art. 86 ust. 7 i ust. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 157, poz. 1241) ustalam i podaję do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej w roku 2010 obowiązujące od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. - Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu - 1 796,00 zł.

Starosta Łódzki Wschodni Piotr Busiakiewicz

ID: PSYDQ-TZOKU-QYSWT-VYRKR-WASPQ. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 2 Starosty Łódzkiego-wschodniego z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2009.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 1/2011 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.561

  zarządzenie nr 33/09 Starosty Legionowskiego z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na Terenie Powiatu Legionowskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 5/2012 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 7/2010 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Rodzina zastępcza - prawa i obowiązki

  Czy rodzina zastępcza musi na każde żądanie matki mającej ograniczone prawa rodzicielskie oddawać jej dziecko na kilka dni nie wiedząc dokładnie gdzie i z kim będzie (...)

 • Władza ojczyma nad dzieckiem

  Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • decyzja nr OŁO-4210-59(10 )/2009/1337/X/MN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 stycznia 2010r. zmiana X taryfy dla ciepła ELEKTROCIEPŁOWNI ZDUŃSKA WOLA Sp.z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli

 • aneks nr 6 Prezydenta Miasta Pabianic ; Wójta Gminy Pabianice z dnia 6 listopada 2009r. do Porozumienia komunalnego zawartego dnia 3 kwietnia 1992 r. pomiędzy Zarządem Gminy Pabianice a Zarządem Miasta Pabianice w sprawie lokalnej komunikacji autobusowej

 • porozumienie Prezydenta Miasta Kutno; Wójta Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2009r.

 • uchwała nr 161/XXXIV/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Rogów

 • uchwała nr XXXII/181/09 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Piątek


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.