Logowanie

Tytuł:

uchwała nr V/44/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Janówka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 117 pozycja: 1053
Hasła:ulice,place,ronda,mosty,parki

UCHWAŁA NR V/44/11 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Janówka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1291, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r.; Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Dz.U. 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 124, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) - Rada Gminy Andrespol uchwala , co następuje: § 1. W sołectwie Janówka ulicy biegnącej w kierunku wschodnim od ul. Głównej na wysokości posesji nr 20 nadaje się nazwę ul. FAMILIJNA . § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol Jan Woźniak

Id: VHZOK-ACXQG-TKYTW-JSWVO-OSDIF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/404/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 23 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Janówka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVII/462/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Janówka i Justynów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr XLI/369/2010 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łodygowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.241.365

  uchwała nr XLI/367/2010 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Zarzecze

 • DZ. URZ. 2010.265.2696

  uchwała nr LXII /346 /2010 Rady Gminy Łagów z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łagów .

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli publicznych, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym

 • uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zalesiaki Pieńki Gminy Działoszyn

 • uchwała nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Zalesiaki Gminy Działoszyn

 • uchwała nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Trębaczew Gminy Działoszyn

 • uchwała nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Szczyty Gminy Działoszyn


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.