Logowanie

Tytuł:

obwieszczenie nr 1/2011 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-01-19
Organ wydający:Starosta Łódzki Wschodni
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 12 pozycja: 116
Hasła:placówka opiekuńczo-wychowawcza

OBWIESZCZENIE NR 1/2011 STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2011 Na podstawie art. 86 ust. 7 i ust. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1736, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 65, poz. 554, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842) ustalam i podaję do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego wysokość średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej w roku 2011, obowiązujące od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu ? 2.028,00 zł .

Starosta Łódzki Wschodni Piotr Busiakiewicz

Id: OZHSZ-PVEST-XGVFN-QDWLI-WFIYV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 2 Starosty Łódzkiego-wschodniego z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2009.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr 1/2010 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.561

  zarządzenie nr 33/09 Starosty Legionowskiego z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na Terenie Powiatu Legionowskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 5/2012 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 7/2010 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie powiatu zgorzeleckiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Rodzina zastępcza - prawa i obowiązki

  Czy rodzina zastępcza musi na każde żądanie matki mającej ograniczone prawa rodzicielskie oddawać jej dziecko na kilka dni nie wiedząc dokładnie gdzie i z kim będzie (...)

 • Władza ojczyma nad dzieckiem

  Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr V/25/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz jednostkom organizacyjnym podlegającym gminie

 • uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Sławno z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • uchwała nr LI/335/10 Rady Gminy Sławno z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Rusiec z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rusiec

 • uchwała nr III/13/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.