Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/96/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-08-10
Organ wydający:Rada Miejska w Wieluniu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 227 pozycja: 2369
Hasła:przedszkola i żłobki

UCHWAŁA NR IX/96/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235), Rada Miejska w Wieluniu uchwala, co następuje: § 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 0,30% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki. § 2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna na poziomie do 0,50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów dziennie. § 3. 1. Opłaty, o których mowa w § 1 oraz w § 2 wnosi się na rzecz Gminy Wieluń. 2. Opłat, o których mowa w § 1 oraz § 2 nie wnosi się w przypadku nieobecności dziecka w miejscu sprawowania opieki. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Piotr Radowski

Id: YIIKQ-KMXRG-HJEHW-JSJSF-CGCXD. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/201/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.845

  uchwała Nr XV/117/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/69/11 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Czastary z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/129/11 Rady Gminy Zamość z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wieluń

 • uchwała nr IX/90/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Wieluń

 • uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r.

 • uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin

 • uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.