Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/97/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-08-10
Organ wydający:Rada Miejska w Wieluniu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 227 pozycja: 2370
Hasła:przedszkola i żłobki

UCHWAŁA NR IX/97/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235), Rada Miejska w Wieluniu uchwala, co następuje: § 1. Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 0,25% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem. § 2. W przypadku objęcia opieką dziecka niepełnosprawnego ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 0,40% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 za każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem. § 3. Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie w zależności od liczby dzieci faktycznie objętych opieką w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu Piotr Radowski

Id: ZRHWR-MGEXE-ASKRQ-FINGA-MVBRJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.170.3827

  uchwała nr XIX/136/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/94/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.2878

  uchwała nr XIV/171/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.4651

  uchwała nr XIII/120/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.5174

  uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.181.5595

  uchwała nr XI/86/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/96/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie

 • uchwała nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wieluń

 • uchwała nr IX/90/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Wieluń

 • uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r.

 • uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.