Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XI/102/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-09-14
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 263 pozycja: 2706
Hasła:obwody głosowania

UCHWAŁA NR XI/102/11 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania  Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591,  z 2002  r.  Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271,  Nr  214,  poz.  1806?  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759?  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz.  327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218? z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458? z 2009r. Nr 52, poz. 420,  Nr 157, poz. 1241? z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz.  679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) i art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ­ Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr  21, poz. 112, Nr 94, poz. 134, Nr 102, poz. 550, Nr 134, poz. 588, poz. 777 oraz Nr 147, poz. 881) Rada Gminy  Andrespol uchwala, co następuje:  § 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 56  dla  przeprowadzenia  wyborów  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i do  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.  § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podaniu do publicznej  wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu.  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Jan Woźniak

Id: OAZND­RGYLI­GKOGA­LLYRA­AZZWC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.34.774

  uchwała nr XLVII/331/10 z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4827

  uchwała nr XV/97/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w granicach stałych obwodów głosowania i utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zwoleń

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/233/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 marca 2009r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w gminie Chełmża

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2097

  uchwała nr X/51/11 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Cmolas dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.745

  uchwała nr XXXVIII/438/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Mielcu w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

 • Głosowanie w stowarzyszeniu

  Stowarzyszenie osiedla, aby uchwalić jakąś propozycję np: składkę na jakiś cel stowarzyszenia, musi do głosowania zebrać 2/3 członków. Problem jest w tym, że trudno (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/127/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym funkcjonującym w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu

 • uchwała nr XIII/126/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/111/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym funkcjonującym w strukturze Domu Dziecka w Grotnikach

 • uchwała nr XIII/124/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • uchwała nr X/61/11 Rady Powiatu Brzezińskiego z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym

 • zarządzenie nr 310/2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 września 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rokiciny w okręgu wyborczym Nr 5


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.