Logowanie

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 22 lutego 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Zduńskowolskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-03-07
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Sieradzu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 55 pozycja: 495
Hasła:wybory

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 22 lutego 2011 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Zduńskowolskiego Na podstawie art. 182 i 183 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Sieradzu obwieszcza, co następuje: I. W związku z podjęciem przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego uchwały Nr II/12/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Zduńskowolskiego oraz uchwały Nr III/1/11 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wstąpienia Pani Bożeny Szuster na miejsce Pana Jana Zaborowskiego w skład Rady Powiatu Zduńskowolskiego: 1) w okręgu wyborczym nr 5 wygasł mandat radnego Jana Zaborowskiego wybranego z listy nr 2 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, wskutek wyboru na wójta Gminy Zapolice; 2) na jego miejsce wstąpił kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności ? Bożena Szuster. II. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego w sposób zwyczajowo przyjęty oraz ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Komisarz Wyborczy w Sieradzu Barbara Bojakowska

Id: EJVWF-PZHMI-NICDN-IZLWR-OFWAD. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Zduńskowolskiego

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 22 lutego 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Wieluńskiego

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 28 marca 2011r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Sieradzu

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 23 maja 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Łaskiego

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 16 maja 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Sieradzkiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 22 lutego 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Wieluńskiego

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 22 lutego 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Sieradzkiego

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 22 lutego 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Pajęczańskiego

 • uchwała nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla celów podatku od nieruchomości

 • uchwała nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LXVI/488/10 Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.