Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIV/456/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr Wielki w Łodzi do zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-06-14
Organ wydający:Sejmik Województwa Łódzkiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1871
Hasła:kultura i sztuka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 1871

UCHWAŁA NR XXIV/456/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr Wielki w Łodzi do zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z 2011 r. Nr 207, poz. 1230), art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1230), Sejmik Województwa Łódzkiego ustala, co następuje: § 1. Teatr Wielki w Łodzi utworzony: 1) Uchwałą Nr 1/11/61 Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą ?Opera Łódzka?, zmieniona Uchwałą Nr 75/781/66 Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 23 sierpnia 1966 r.; 2) Zarządzeniem Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą ?Opera Łódzka?, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Łódzkiego pod numerem RIK/1/99 pod nazwą Teatr Wielki w Łodzi staje się samorządową artystyczną instytucją kultury w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. § 2. Przedmiotem działania Teatru Wielkiego w Łodzi jest krzewienie kultury muzycznej, śpiewaczej i tanecznej poprzez realizowanie dzieł operowych i baletowych, festiwali wokalnych i festiwali tańca baletowego oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. § 3. Siedzibą Teatru Wielkiego w Łodzi jest miasto Łódź. § 4. Niniejsza Uchwała stanowi podstawę do dokonania zmian w Rejestrze Instytucji Kultury. § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego.

14:29

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

?2?

Poz. 1871

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Wiceprzewodniczący Sejmiku: Mieczysław Teodorczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4609

  uchwała nr 343/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/455/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi do zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 • DZ. URZ. 2012.4159

  uchwała nr 172/XXII/2012 Rada Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr Lalek "Rabcio" w Rabce- Zdroju do zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4611

  uchwała nr 345/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Radomska Orkiestra Kameralna do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/457/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi do zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek VAT od koncertu

  Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury. Sprzedając kontrahentowi koncert niebiletowany stosujemy 0 stawkę VAT. Czy (...)

 • Znowelizowana ustawa o prowadzeniu działalności, a regulaminy wynagradzania?

  jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji Urzędu MiejskiegoCzy w związku ze zmianą znowelizowanej ustawy o organizowaniu i prowazeniu (...)

 • Pozwanie gminnego ośrodka kultury

  Czy w pozwie mam wpisać adres Ośrodka Kultury, czy też adres Gminy. Nie chciałbym narazić sie na bezskuteczność doręczenia nakazu zapłaty. Pozew zamierzam złożyć (...)

 • Obowiązek przeprowadzania konkursu na stanowisko głównego księgowego?

  Jesteśmy samorządową instytucją artystyczną podległą Organizatorowi (Urząd Miejski). Pracownik zajmujący stanowisko głównego księgowego odchodzi na emeryturę. (...)

 • Fundusz socjalny

  W kierowanej przeze mnie instytucji każdy pracownik ma prawo do ubiegania się o zapomogę z funduszu socjalnego z racji urodzenia dziecka. Standardowo podania w tej sprawie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIV/455/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi do zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 • uchwała nr XX/131/12 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Łęczycy

 • uchwała nr XVI/94/2012 Radni Gminy Łęczyca z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łęczyca na lata 2011-2032?

 • uchwała nr XV/94/2012 Rady Gminy Gomunice z dnia 24 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Gomunice

 • uchwała nr XXV/177/12 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pabianicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach, ul. Gdańska 5


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.