Logowanie

Tytuł:

obwieszczenie nr 1 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2012-03-09
Organ wydający:Burmistrz Miasta Ozorkowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 810
Hasła:lokale

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

?

Łódź, dnia 9 marca 2012 r. Poz. 810

OBWIESZCZENIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA OZORKÓW z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) ogłaszam zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 r. w Gminie Miasto Ozorków, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Miasta Ozorkowa: mgr Jacek Socha

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?2? Poz. 810 ?

Załącznik nr 1 do obwieszczenia nr 1 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 17 lutego 2012 r. ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NIENALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZA 2011 ROK POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTA OZORKÓW ZA I PÓŁROCZE

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu Powierzchnia lokalu standard lokalu zły poniżej 40 m2 A B C 40 m2 do 60 m2 A B C powyżej 60 m do 80 m

2 2

Budynek wybudowany w latach, po uwzględnieniu jego stanu technicznego do 1918 r. dobry 5,60 6,56 10,00 4,20 7,77 3,70 5,70 6,00 zły 5,00 1)* 2)** 1919-45 dobry 4,00 5,00 4,00 7,30 5,00 7,30 5,00 1946-1970 zły dobry 3,95 1971-2002 zły dobry po 2002 r. zły dobry -

A B C

powyżej 80 m2

A B C

A ? standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku). B ? standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania). C ? standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej). * ? budynek wymaga remontu. 1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek; 2) * stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego ?3? Poz. 810 ?

Załącznik nr 2 do obwieszczenia nr 1 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 17 lutego 2012 r. ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NIENALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZA 2011 ROK POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTA OZORKÓW II-GIE PÓŁROCZE

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu Budynek wybudowany w latach, po uwzględnieniu jego stanu technicznego Powierzchnia lokalu poniżej 40 m

2

standard lokalu A B C

do 1918 r. zły 1)* 2)** 4,20 dobry 5,60 4,00 5,00 5,50 4,50 zły 5,00 -

1919-45 dobry 4,80 6,56 4,31 4,70 5,00 -

1946-1970 zły dobry 3,95 -

1971-2002 zły dobry -

po 2002 r. zły dobry -

40 m do 60 m

2

2

A B C

powyżej 60 m2 do 80 m2

A B C

powyżej 80 m

2

A B C

A ? standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku). B ? standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania). C ? standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej). * ? budynek wymaga remontu. 1)**stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek; 2) * stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.88

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 19/2011 Burmistrza Ryk z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Ryki.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.146.273

  ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie Gminy Gorzyce

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • sprawozdanie nr 2/11 Starosty Brzezińskiego z dnia 15 lutego 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Brzezińskim za 2011 r.

 • uchwała nr XVIII/88/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, doradców zawodowych i logopedów

 • uchwała nr XVI/4/2012 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu Gałków - Parcela w gminie Koluszki

 • uchwała nr XIV/84/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny ? fragment wsi Gałkówek Kolonia ? część działek o nr ewid. 142 i 143

 • uchwała nr XIV/82/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny ? fragment wsi Małczew

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.