Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/275/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-10-21
Organ wydający:Rada Gminy Kłodawa
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 110 pozycja: 1480
Hasła:drogi,nadanie nazwy

UCHWAŁA NR XXXVIII/275/09 RADY GMINY KŁODAWA z dnia 2 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się nazwę ulicy Wiosenna dla działki o numerze ewidencyjnym 118/1 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 119/1 położonych w miejscowości Kłodawa. § 2. Mapa z ww. działkami stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. § 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Legan
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/254/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/276/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/318/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Santoczno

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/332/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Santocko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVLI/356/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Różanki

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVII/166/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczew

 • uchwała nr XXVII/157/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Pszczew

 • uchwała nr XXV/179/2009 Rady Gminy Kolsko z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konotop

 • uchwała nr XLIII/370/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza

 • uchwała nr XLIII/369/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Szprotawy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.