Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXX/174/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/115/2008 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-11-30
Organ wydający:Rada Gminy w Przewozie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 132 pozycja: 1787
Hasła:podatek rolny

UCHWAŁA NR XXX/174/2009 RADY GMINY W PRZEWOZIE z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/115/2008 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13  listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15  listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę Nr XX/115/2008 Rady Gminy w Przewozie z dnia 13 listopada  2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

ID: JSBQS-LNPAS-FNKEK-MXFLP-KWOCG. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/92/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/62/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/75/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/207/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przewozie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/198/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/207/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przewozie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/181/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/147/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przewóz.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/205/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/172/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2009 r. ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Przewozie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIV /223 /09 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej

 • uchwała nr XXXIV/222/09 Rady Gminy Brody z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • uchwała nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Brody z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XXXI/155/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

 • uchwała nr XXXI/154/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.