Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLVII/335/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek rolny

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-12-09
Organ wydający:Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 137 pozycja: 1941
Hasła:podatek rolny

Uchwała Nr XLVII/335/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek rolny Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6a, ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 ze zmianami) uchwala się co następuje: § 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych a także jednostki organizacyjne Lasów P aństwowych są obowiązane składać organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny według wzoru formularza DR-1 stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. § 2. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informację w sprawie podatku rolnego według wzoru formularza IR-1 stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. § 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych a także jednostki organizacyjne Lasów P aństwowych oraz osoby fizyczne składają dane o nieruchomościach rolnych według wzoru formularza ZR-1/A stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały. § 4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych a także jednostki organizacyjne Lasów P aństwowych oraz osoby fizyczne składają dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym , według wzoru formularza ZR-1/B stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały. § 5. Z dniem 31 grudnia 2009 roku traci moc Uchwała Nr XVI/97/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek rolny. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzelcach  Krajeńskich Elżbieta Łabędź Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/335/09 Rady Miejskiej w Strzelcach  Strona 1 / 2 Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 r. Zalacznik1.doc

ID: XKAUT-CWVSX-MTCOA-GBVGS-LFWIW. Podpisany.

Elżbieta Łabędź Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/335/09 Rady Miejskiej w Strzelcach  Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 r. Zalacznik1.doc DR-1 Deklaracja na podatek rolny Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/335/09 Rady Miejskiej w Strzelcach  Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 r. Zalacznik2.doc IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/335/09 Rady Miejskiej w Strzelcach  Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 r. Zalacznik3.doc ZR-1/A Dane o nieruchomościach rolnych Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/335/09 Rady Miejskiej w Strzelcach  Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009 r. Zalacznik4.doc ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

ID: XKAUT-CWVSX-MTCOA-GBVGS-LFWIW. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/97/11 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Niemce z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek rolny

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/156/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o gruntach oraz wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.16.544

  uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny , podatek rolny i na podatek od nieruchomośći oraz informacji o lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o gruntach, niezbędnych do wymiaru i poboru tych podatków

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6166

  uchwała nr XLV/232/10 Rady Gminy Rybno z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji w sprawie podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLVII/334/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009r. ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, udzielenia zwolnień oraz określenia wzorów formularzy

 • uchwała nr LIII/324/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

 • uchwała nr LIII/323/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • uchwała nr LIII/322/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

 • uchwała nr LIII/321/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rpk 2010


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.