Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLVI/323/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 października 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy na cele urbanizacyjne, cele rolne a wydzierżawiane na czas oznaczony do rolniczego użytkowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-12-15
Organ wydający:Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 141 pozycja: 2034
Hasła:czynsze,zmiana uchwały

Uchwała Nr XLVI/323/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 października 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty przeznaczone  w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy na cele urbanizacyjne, cele rolne  a wydzierżawiane na czas oznaczony do rolniczego użytkowania. Na podstawie art. 30. ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz.220? Nr 62 poz.558? Nr 113 poz.984?Nr153 poz.1271? Nr 214 poz.1806,z 2003r. Nr 80 poz.717?Nr 162 poz1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055? Nr116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441? Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128? Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327? Nr 138 poz.974? Nr 173 poz.1218? z 2008r. Nr 180, poz. 1111? Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420) uchwala się, co następuje : § 1. Uchyla się  uchwałę Nr XXIV/203/2001 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy na cele urbanizacyjne, cele rolne a wydzierżawiane na czas oznaczony do rolniczego użytkowania. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Miejski w Strzelcach Krajeńskich Elżbieta Łabędź

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.6453

  uchwała nr XXXV/316/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/306/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1195

  uchwała nr III/19/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/29/02 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 23 grudnia 2003r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/594/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIX/476/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/420/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo-środkowej części wsi Cieszyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3697

  uchwała nr XXV/122/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 maja 2009r. w sprawie uchylenia uchwały

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.56.1402

  uchwała nr 199/XXX/09 Rady Gminy Pruchnik z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały własnej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LIV/336/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

 • uchwała nr XXXIX/277/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości i terminu wynagradzania za inkaso

 • uchwała nr LXX/259/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 9 grudnia 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej, zwolnień oraz inkasa tej opłaty

 • uchwała nr XLIV/298/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/295/09 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XLIV/297/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Uchwale nr XLIII/294/09 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.