Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/275/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI ? 144/2008 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2008 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-12-18
Organ wydający:Rada Gminy w Deszcznie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 143 pozycja: 2095
Hasła:zmiana uchwały

UCHWAŁA NR XXXVII/275/09 RADY GMINY W DESZCZNIE z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI ? 144/2008 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2008 roku Na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się , co następuje: § 1. Zmienia się § 2 Uchwały Nr XVI-144/2008 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2008 roku, który otrzymuje brzmienie:§2. ? Do obwodu Szkoły Podstawowej w Deszcznie należą wsie: Deszczno, Maszewo, Glinik, Orzelec, Karnin i Osiedle Poznańskie z ulicami: Wietrzna, Cmentarna, Olchowa od nr 42 do nr 45 oraz od numeru 52, Brzozowa z numerami: 47, 55a, 60, 61, 62, 62a, 63, 66, 67, 67a, 67b, 68, 71, 95, ul. Wylotowa do Nr 70, ul. Skwierzyńska, ul. Świetlana z wyjątkiem Nr od 32 do 38, ul. Świerkowa, ul. Jodłowa, ul. Spokojna, ul. Księżycowa, ul. Czereśniowa, ul. Makowa, ul. Jaśminowa?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.  § 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania .

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Łochowicz

ID: HKBLV-KTYMU-ROVGQ-OSDWY-APFOE. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/276/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI ? 145/2008 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2008 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/182/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/275/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 06 listopada 2009 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/251/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 2 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczni - obręb Bolemin.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/252/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 2 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Kiełpin

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia w Gminie Deszczno Straży Gminnej

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Rozpoczęcie pracy w grudniu, wypłata w styczniu

  W listopadzie 2008 r. wróciłem do Polski z wieloletniego pobytu za granicą. Od 1 grudnia 2008 r. podjąłem pracę w Polsce, a pierwsze wynagrodzenie otrzymałem 9 stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVII/273/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Deszcznie

 • uchwała nr XXXVII/45/09 Rady Gminy Otyń z dnia 30 października 2009r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

 • uchwała nr XXXIX/56/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

 • uchwała nr XXXIX/55/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach etatu łączonego

 • uchwała nr XXXIII/270/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie utworzenia oddziału integracyjnego w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.