Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/276/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI ? 145/2008 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2008 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-12-18
Organ wydający:Rada Gminy w Deszcznie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 143 pozycja: 2096
Hasła:zmiana uchwały

UCHWAŁA NR XXXVII/276/09 RADY GMINY W DESZCZNIE z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI ? 145/2008 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2008 roku. Na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Zmienia się § 2 Uchwały Nr XVI ? 145/2008 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2008 roku, który otrzymuje brzmienie:§2. ? Do obwodu Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach należą wsie: Borek, Ciecierzyce, i Osiedle Poznańskie z ulicami : ul. Świetlana od numeru 32 do 38, ul. Olchowa do numeru 51 włącznie z wyłączeniem numeru 42 do 45, ul. Brzozowa z wyłączeniem numerów 47, 55a, 60, 61, 62, 62a, 63, 64, 66, 67, 67a, 67b, 68, 71, 95, ul. Wylotowa od numeru 71, ul. Nowa, ul. Dębowa, ul. Wspólna, ul. Jaworowa, ul. Jesionowa, ul. Krótka, ul. Malinowa, ul. Akacjowa, ul. Wrzosowa, ul. Kasztanowa, ul. Chabrowa, ul. Liliowa, ul. Klonowa, ul. Makowa, ul. Zielna, ul. Lipowa. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.  § 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Łochowicz

ID: MVZOL-WPKMF-PXJND-BGGYP-NIVUO. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/275/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI ? 144/2008 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2008 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/182/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/275/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 06 listopada 2009 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/251/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 2 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczni - obręb Bolemin.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/252/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 2 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Kiełpin

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia w Gminie Deszczno Straży Gminnej

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Rozpoczęcie pracy w grudniu, wypłata w styczniu

  W listopadzie 2008 r. wróciłem do Polski z wieloletniego pobytu za granicą. Od 1 grudnia 2008 r. podjąłem pracę w Polsce, a pierwsze wynagrodzenie otrzymałem 9 stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVII/275/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI ? 144/2008 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2008 roku

 • uchwała nr XXXVII/273/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Deszcznie

 • uchwała nr XXXVII/45/09 Rady Gminy Otyń z dnia 30 października 2009r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

 • uchwała nr XXXIX/56/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

 • uchwała nr XXXIX/55/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach etatu łączonego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.