Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/277/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/216/2009 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-12-18
Organ wydający:Rada Gminy w Deszcznie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 143 pozycja: 2097
Hasła:nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXVII/277/09 RADY GMINY W DESZCZNIE z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/216/2009 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 12 marca 2009 roku  w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXVI ?216/2008 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.  § 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Łochowicz

ID: KISYW-UELAS-WVPXL-WROBA-DHMHZ. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/251/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 2 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczni - obręb Bolemin.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/252/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 2 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręb Kiełpin

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX /87/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/86/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu za lokale użytkowe

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia w Gminie Deszczno Straży Gminnej

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Rok obrachunkowy w spółce jawnej

  Spółka jawna zostaje powołana 05.02.2009 r. Rokiem obrachunkowym, zapisanym w umowie spółki, jest okres od 01.04 roku bieżącego do 31.03 roku następnego. Czy w tej (...)

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVII/276/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI ? 145/2008 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2008 roku.

 • uchwała nr XXXVII/275/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI ? 144/2008 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2008 roku

 • uchwała nr XXXVII/273/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Deszcznie

 • uchwała nr XXXVII/45/09 Rady Gminy Otyń z dnia 30 października 2009r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

 • uchwała nr XXXIX/56/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.