Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXV/190/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie: zmian do uchwały nr XVII/101/04 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2004 roku dotyczacej ustalenia sieci publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Nowa Sól.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-12-29
Organ wydający:Rada Gminy Nowa Sól
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 149 pozycja: 2178
Hasła:przedszkola

UCHWAŁA NR XXXV/190/09 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 23 października 2009 r.

w sprawie: zmian do uchwały nr XVII/101/04 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2004 roku dotyczacej ustalenia sieci  publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Nowa Sól. Na podstawie art. 14a ust 1 oraz 1a ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz. U. nr 256, poz. 2572  z późn. zmianami), uchwala się, co następuje: § 1. Uzupełnia się sieć przedszkola publicznego ustaloną uchwałą nr XVII/101/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. o punkty przedszkolne  utworzone w: 1) Publicznej Szkole Podstawowej w Lubieszowie. 2) Publicznej Szkole Podstawowej w Przyborowie. § 2. Obwód punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubieszowie obejmuje następujące miejscowości: Lubieszów, Lelechów, Stary Staw, Wrociszów, Rudno.  § 3. Obwód punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przyborowie obejmuje miejscowość Przyborów.  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego  i obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Marek Matusewicz

UZASADNIENIE W związku z podjętą przez organ stanowiący Gminy decyzji o utworzeniu punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Lubieszowie konieczne jest wprowadzenie zmian do uchwały ustalającej sieć publicznego przedszkola na terenie gminy. Ponadto Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyborowie również wystąpiła z prośbą o utworzenie punktu przedszkolnego przy  Publicznej Szkole Podstawowej w Przyborowie, ponieważ na terenie miejsowości Przyborów brak jest przedszkola. 

ID: FGQJT-HBQWJ-HOWVA-EJZPX-XREJT. Podpisany.

Strona 1 / 2

Marek Matusewicz

UZASADNIENIE W związku z podjętą przez organ stanowiący Gminy decyzji o utworzeniu punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Lubieszowie konieczne jest wprowadzenie zmian do uchwały ustalającej sieć publicznego przedszkola na terenie gminy. Ponadto Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyborowie również wystąpiła z prośbą o utworzenie punktu przedszkolnego przy  Publicznej Szkole Podstawowej w Przyborowie, ponieważ na terenie miejsowości Przyborów brak jest przedszkola. 

ID: FGQJT-HBQWJ-HOWVA-EJZPX-XREJT. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.357.2627

  uchwała nr IV/49/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 czerwca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr I/13/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, gimnazjach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest gmina Nowa Słupia

 • DZ. URZ. 2009.357.2626

  uchwała nr IV/47/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Przedszkola w Rudkach

 • DZ. URZ. 2009.230.1871

  uchwała nr II/19/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminny w granicach Gminy Nowa Słupia

 • DZ. URZ. 2009.132.1279

  uchwała nr I/13/09 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, gimnazjach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Słupia

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 68/XII/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Ruda

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 0152-11/09 Burmistrza Kargowej z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kargowej

 • wyrok nr II SA/Go 686/09 z dnia 21 października 2009r. wyrok

 • wyrok nr II SA/Go 566/09 z dnia 21 października 2009r. wyrok

 • aneks nr 13 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 16 listopada 2009r. do porozumienia nr 1/99 z dnia 25 marca 1999r. w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Świebodzin

 • porozumienie nr 577/09/PZD Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 5 listopada 2009r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.