Logowanie

Tytuł:

uchwała nr I/1/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-03-24
Organ wydający:Rada Gminy Świdnica
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 26 pozycja: 392
Hasła:statuty

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 17 lutego 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. ?h? ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1 W uchwale Nr IX/51/07 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy § 2 otrzymuje brzmienie: ?Zakład ma swoją siedzibę w Świdnicy przy ulicy Długiej 25, a terenem jego działania jest teren Gminy Świdnica? § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVII/195/09 Rady Miasta Jasień z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/158/05 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasień

 • uchwała nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz szczegółowe zasady przyznawania i wysokości stawek dodatków do wynagrodzeń, dodatków socjalnych i nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice na rok 2009

 • uchwała nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Gościeszowicach

 • uchwała nr XXXII/306/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności

 • uchwała nr XXXII/302/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.