Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIII/157/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 9 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlisko

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-04-17
Organ wydający:Rada Gminy Siedlisko
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 40 pozycja: 571
Hasła:drogi,nadanie nazwy

UCHWAŁA NR XXIII/157/09 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 9 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlisko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Siedlisko uchwala, co następuje: § 1. 1. Nadaje się nazwę ulicy położonej w miejscowości Siedlisko, w obrębie wsi Siedlisko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 909/37, nazwę: ul. Drzewna.

2. Położenie ulicy określa szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlisko. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodnicząca Rady Małgorzata Chilicka
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/163/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałym ulicom na terenie miejscowości Siedlisko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/238/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie : zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siedlisko

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.94.10

  uchwała nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.18

  uchwała nr XLVIII/235/10 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rozogi .

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.79.85

  uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Stałe zamieszkiwanie a stałe zameldowanie

  Co znaczy w przepisach dotyczących wstąpienia w najem zwrot: "osoba stale zamieszkująca"? Czy chodzi o stałe zameldowanie? Czy wyjazdy tymczasowe członka najbliższej (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXII/219/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie

 • uchwała nr 237/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu stałych obwodów głosowania

 • uchwała nr 236/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa

 • uchwała nr 235/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa

 • uchwała nr 234/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.