Logowanie

Tytuł:

obwieszczenie nr XXIX/1/09 Rady Miasta Międzyrzecz z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-04-20
Organ wydający:Rada Miasta Międzyrzecz
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 41 pozycja: 594
Hasła:nieruchomości

OBWIESZCZENIE NR XXIX/1/09 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony § 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XIII/129/04 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 3, poz. 253) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) uchwałą Nr XXII/156/08 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 października 2008r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2009r. Nr 3, poz. 69); 2) rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubuskiego NK.II.TDom.0911 43/08 Wojewody Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2008r. § 2. Podany w załączniku do obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2 uchwały Nr XXII/156/08 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 października 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres, który stanowi: ?§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.? Przewodniczący Rady Stanisław Ziemecki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.28.484

  obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/47/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Tuplice oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/374/09 Rady Miasta Słubice z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Słubice

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.3034

  uchwała nr LXV/312/ /2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr LIV/252/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2009.r w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa.

 • DZ. URZ. 2009.548.4159

  uchwała nr XLIX/368/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Jędrzejów

porady prawne online

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

 • Procedura zmiany nazwy spółki z o.o.

  AAA Spółka z o.o. od dnia założenia prowadziła działalność produkcyjno-handlową. W 2006 roku wydzielona została do nowego podmiotu gospodarczego działalność handlowo-marketingowa. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIII/144/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdnica o statusie miejskim

 • uchwała nr XXIII/133/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Gozdnica

 • uchwała nr XXXI/231/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/147/03 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia

 • uchwała nr XXXIV/203/09 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański

 • uchwała nr XXXIV/202/09 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.