Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXX/172/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomosci objętych podziałem

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-05-19
Organ wydający:Rada Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 55 pozycja: 768
Hasła:podatki i opłaty terenowe

UCHWAŁA NR XXX/172/08 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych podziałem Na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwała ustala wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej, naliczanej z tytułu wzrostu nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania. § 2. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej, naliczonej z tytułu wzrostu wartości różnicy wartości przed i po dokonaniu podziału, uchwala się dla właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości objętych podziałem stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 25%. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim. Przewodniczący Rady Mirosław Walencik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.183.344

  uchwała nr 123/X/2011 Rady Miasta Lubliniec z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 410/XLVIII/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w objętych podziałem

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/260/09 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 20 maja 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/243/09 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.61.1596

  uchwała nr 285/XXXII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.285.4576

  uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 103 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 maja 2009r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich

 • porozumienie nr WO.X.0711-1/2009 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r.

 • porozumienie nr 1/2009 Starosty Nowosolskiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 11 maja 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Babimoście przeprowadzonych w dniu 10 maja 2009r.

 • uchwała nr XXVIII/148/09 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi, będących własnością Gminy Zwierzyn oraz wypożyczania sprzętu stanowiącego wyposażenie tych sal

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.