Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/288/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-06-01
Organ wydający:Rada Miejska we Wschowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 60 pozycja: 840
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR XXXVI/288/09 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1501 ze zm.) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje: § 1. Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie działa na podstawie statutu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy we Wschowie. § 3. Traci moc uchwała Nr VI/60/3 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Fabian Grzyb
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/241/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/288/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/389/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/49/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/68/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie oraz nadania statutu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LV/491/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: nadania nazwy skwerowi, położonemu we Wschowie przy ul. Plac Grunwaldu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/176/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXI/126/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu

 • uchwała nr XXI/124/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów wysokosci i terminu wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr XXI/123/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie poboru podatkó w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr XLIII/580/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r. w spraaie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra

 • zarządzenie nr 107 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2009r. zmieniające zarządzeie w sprawie ustalenia wojewódziego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.