Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXII/249/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-06-09
Organ wydający:Rada Gminy Kłodawa
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 65 pozycja: 924
Hasła:drogi,nadanie nazwy

UCHWAŁA NR XXXII/249/09 RADY GMINY KŁODAWA z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się nazwę ulicy Letnia dla działek o numerach ewidencyjnych 116/1 i 117/1 położonych w miejscowości Kłodawa. § 2. Mapa z ww. działkami stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. § 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Legan
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/254/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/276/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/275/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/133/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/131/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Różanki

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Stałe zamieszkiwanie a stałe zameldowanie

  Co znaczy w przepisach dotyczących wstąpienia w najem zwrot: "osoba stale zamieszkująca"? Czy chodzi o stałe zameldowanie? Czy wyjazdy tymczasowe członka najbliższej (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXII/248/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłodawa na lata 2009 - 2013

 • uchwała nr XXXII/245/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

 • uchwała nr XXXII/244/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów

 • uchwała nr XXI/164/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • uchwała nr XXI/161/09 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.