Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/251/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 3 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku Wsparcia ? Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kostrzynie nad Odrą

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-07-02
Organ wydający:Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 78 pozycja: 1068
Hasła:pomoc społeczna,zmiana uchwały

UCHWAŁA NR XXXIII/251/09 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 3 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia ? Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kostrzynie nad Odrą Na podstawie art. 97 ust. 5 w zw. z art. 51 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W § 1 uchwały Nr XVI/110/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia ? Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kostrzynie nad Odrą (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2008r. Nr 7, poz. 196), dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie: ?W zakresie świadczonych usług Środowiskowy Dom Samopomocy kieruje się wytycznymi Wojewody Lubuskiego dotyczącymi sposobu wykonywania zadań przez organy prowadzące ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim.? § 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Marek Tatarewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.236.2

  uchwała nr LIII/417/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Sokółce dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/455/09 Rady Miasta Kutno z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/ 481/06 Rady Miasta Kutno z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kutnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1761

  uchwała nr XXXII/294/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/164/2004 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Czubinie i w ośrodku wsparcia ?Na Górce? w Brwinowie ( z późn.zm.).

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.311.4960

  uchwała nr IX/82/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XLI/442/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.10.2006r. w sprawie organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/288/2010 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały nr VIII/47/2007 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia ? Środowiskowym Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej oraz Filii w Piersnie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIII/249/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/221/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury

 • uchwała nr XXXIII/248/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

 • uchwała nr XXXI/409/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Świebodzinie, w obrębie czwartym, w rejonie ulicy Sobieskiego i Koziej

 • uchwała nr XXXI/407/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276

 • uchwała nr XXXIX/261/09 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz zwolnień od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmującym stanowiska kierownicze

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.