Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIV/254/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-07-21
Organ wydający:Rada Gminy Kłodawa
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 81 pozycja: 1095
Hasła:drogi,nadanie nazwy

UCHWAŁA NR XXXIV/254/09 RADY GMINY KŁODAWA z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się nazwę ulicy Mazurska - dla działki o numerze ewidencyjnym 88/5 w miejscowości Kłodawa, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Legan
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/276/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/275/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/318/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Santoczno

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/332/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Santocko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVLI/356/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Różanki

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXII/380/09 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta Sulechów

 • uchwała nr XXXII/376/09 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów

 • uchwała nr XXXII/371/09 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych dróg publicznych i ustalenia ich przebiegu

 • uchwała nr XXXI/235/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Deszcznie

 • uchwała nr XXXI/234/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/218/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz zespole szkół prowadzonych przez gminę Deszczno


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.