Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/190/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2009-08-10
Organ wydający:Rada Gminy Przytoczna
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 89 pozycja: 1219
Hasła:drogi

UCHWAŁA NR XXXIII/190/09 RADY GMINY PRZYTOCZNA z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę położonej na działce Nr 15 obręb Rokitno. 2. Mapa z przebiegiem drogi stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Jerzy Barski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5810

  uchwała nr 84/x/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia działek gminnych do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie pozbawienia drogi publicznej lokalnej kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5812

  uchwała nr 95/XII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia działek gminnych do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie pozbawienia drogi publicznej lokalnej kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.24

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Utrzymanie dróg gminnych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg gminnych?

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXIII/189/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 • uchwała nr XXXIII/188/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie statutu Gminy Przytoczna

 • uchwała nr XXXV/24/09 Rady Gminy Otyń z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otyń

 • uchwała nr XXII/192/09 Rady Gminy Żary z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/161/08 Rady Gminy Żary z dnia 13 listopada 2008r.

 • uchwała nr XXXVII/235/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, placówek gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Skąpe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.