Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LI/294/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie rocznych stawek podatku od środkow transportowych na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2010-12-22
Organ wydający:Rada Gminy Międzyrzec Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 148 pozycja: 2512
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR LI/294/10 RADY GMINY MIEDZYRZEC PODLASKI z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznych stawek podatku od środkow transportowych na 2011 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz.1591 póź. zm.) i art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz.613 z późn. zm.) przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011roku (M.P.Nr 55 ,poz.755) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 pażdziernika 2010 roku w sprawie stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 (M.P.Nr 75 poz 950 ), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Na terenie gminy Międzyrzec Podlaski podatek od środków transportowych wynosi rocznie: 1)Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu : a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie - 500,00 zł b) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie ? 700,00 zł c) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t do mniej niż 12 t 900,00.zł 2)Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 t,w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 3)Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t ?1 300,00 zł. 4)Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały. 5)Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ?750,00 zł. 6)Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały. 7)Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a/mniejszej niż 30 miejsc - 1000,00 zł b/równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 105,00 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Międzyrzec Podlaski. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Id: YZPBL-WCSBZ-SQKXY-YDWAV-GNOMJ. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/294/10 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik1.pdf Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/294/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/294/10 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik2.pdf Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/294/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/294/10 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010 r. Zalacznik3.pdf Załącznik nr 3 do uchwały Nr LI/294/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010 r.

Id: YZPBL-WCSBZ-SQKXY-YDWAV-GNOMJ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.280.3

  uchwała nr XXXI/262/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środkow transportowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLV/373/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.2597

  uchwała nr XVI/172/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.1921

  uchwała nr XXXIII/324/09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2770

  uchwała nr XIII/88/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Amortyzacja odśnieżarki

  Spółka z o.o. zakupiła za ok. 3.700 zł netto małą odśnieżarkę do usuwania śniegu z placu i drogi. Jaką stawką, metodą i w jakich miesiącach (czy tylko zimą) (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Stawka amortyzacji budynku

  W marcu otrzymałam pozwolenie na użytkowanie budynku biurowo-socjalnego z częścią garażową. Budynek został przez nas wybudowany i teraz mam go umieścić w środkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LI/293/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 r.

 • uchwała nr LI/292/10 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski na 2011 rok

 • uchwała nr XXXIV/296/2010 Rady Gminy Kąkolewnica Wschodnia z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.

 • uchwała nr XXXIV/295/2010 Rady Gminy Kąkolewnica Wschodnia z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kąkolewnica Wschodnia na rok 2011.

 • uchwała nr XXXIV/294/2010 Rady Gminy Kąkolewnica Wschodnia z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.