Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLIV/332/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Santocko

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2010-04-01
Organ wydający:Rada Gminy Kłodawa
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 21 pozycja: 369
Hasła:ulice,place,ronda mosty

UCHWAŁA NR XLIV/332/10 RADY GMINY KŁODAWA z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Santocko Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Kłodawa, uchwala co następuje: § 1. Nadaje się nazwy ulic w miejscowości Santocko o następującym brzmieniu: 1. Platanowa ? dla działki o numerze ewidencyjnym 797/6, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej  uchwały. 2. Morelowa ? dla działki o numerze ewidencyjnym 487, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do niniejszej  uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Legan   Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/332/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik1.jpg mapa 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/332/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik2.jpg mapa 2

ID: TRDJP-BWFHK-CESHG-LPZGM-VJWSF. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.122.3594

  uchwała nr XXVII/173/09 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zawiszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.167.4865

  uchwała nr XXXIV/174/09 Rady Gminy Ciechanów z dnia 12 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kargoszyn

 • DZ. URZ. 2011.4.146

  uchwała nr XLVII/416/2010 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pinczyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.90.1682

  uchwała nr V/42/11 Rady Gminy Brenna z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brenna

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/330/2010 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowości Stronno.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIV/327/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis jako szczególna pomoc publiczna

 • uchwała nr XXXIII/176/2010 Rada Gminy w Niegosławicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 • uchwała nr XXVII/226/2010 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2010r. Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubniewice.

 • uchwała nr XXVII/219/2010 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w Lubniewicach przy ulicy Sulęcińskiej działka 841/16

 • uchwała nr XXVII/171/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Tuplice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.